top of page

Standard

White Walls 

PŘEHLED STANDARDŮ

SPOLEČNÝCH PROSTOR

Konstrukce náležející k bytům: 

Svislé konstrukce 

 • obvodové stěny

  • stávající stěny z plných cihel

 • povrchy stěn

  • vápenná štuková omítka + malba (barevnost dle návrhu barevného řešení)

  • keramický sokl ve schodišťovém prostoru z glazovaných dlaždic rozměru 150x150mm

              (barevnost dle návrhu barevného řešení)

 • ve vstupním prostoru stávající keramický obklad (poškozené dlaždice vyjmuty a nahrazeny, chybějící dlaždice doplněny)

 

Vodorovné konstrukce  

 • stropní konstrukce stávající, do stávajících nosných stěn a ocelových nosníků

 • povrchy stropů

  • vápenná štuková omítka + malba (barevnost dle návrhu barevného řešení)

Podlahy   

 • teraso na podestách, mezipodestách a ve vstupním prostoru stávající, repasované (doplněny chybějící části,

 • přebroušeno, přeleštěno, impregnováno)

 • keramická dlažba na pavlačích stávající, repasovaná (doplnění dlaždic, vyčištění)

 • kamenné schodišťové stupně stávající (mechanicky a chemicky očištěné, impregnované)

Výplně otvorů vnější  

 • okna a dveře v obvodových konstrukcích

  • dřevěná okna jako repliky stávajících oken

  • vnější nátěr dle stratigrafického průzkumu a návrhu barevnosti, vnitřní nátěr bílá

  • kování mosazné

 • vchodové dveře do bytů dvoukřídlé, s dobovou profilací, kování mosazné

 • prosklené stěny na pavlače stávající, repasované (výměna skel dle původních zachovalých, kování mosazné, nátěr dle stratigrafického průzkumu a návrhu barevného řešení vnitřních prostor)

 • dveře do domu stávající, repasované (kování mosazné, nátěr dle návrhu barevného řešení fasády)

Zábradlí ve schodišťovém prostoru   

 • vnitřní kované zábradlí ponecháno stávající

  • stávající kovové části mechanicky očištěny, nátěr dle návrhu barevného řešení

  • stávající dřevěné madlo očištěno, nátěr dle návrhu barevného řešení

 

 • madla na stěnách schodišťového prostoru

  • stávající mosazné části mechanicky očištěny, vyleštěny, chybějící vyrobeny jako repliky

  • stávající dřevěné madlo očištěno, nátěr dle návrhu barevného řešení

Interiérové dveře    

 • dveře do prostor v 1. PP

  • dveřní křídlo hladké

  • zárubeň ocelová

 

Technologie: 

Zdravotně technické instalace  

 • stoupací potrubí kanalizace

 • stoupací potrubí vodovod, včetně cirkulace

 • v suterénu umístěna kotelna se 2 plynovými kotli pro vytápění

 • samostatný zásobník TUV pro byty

 • 1 x vývod vody na úrovni terénu ve vnitrobloku

 

Plynovod 

 • Přívod plynu do kotelny v 1. PP

Vytápění 

 • 2x kondenzační plynový kotel v kotelně v suterénu

 • Stoupací potrubí k bytům

 

Větrání    

 • Větrání kotelny dle platných předpisů

Elektroinstalace 

Silnoproud

 • elektroměrové rozváděče v 1. PP

 • stoupací vedení k bytům

 • osvětlení společných prostor

 • interiérové prvky

  • svítidla na podestách a mezipodestách s dobovým vzhledem (materiály sklo a mosaz)

  • vypínače a tlačítka keramické, glazované

 

Slaboproud

 • příprava pro satelitní TV (za dveře bytu)

 • domácí vrátný (za dveře bytu)

 • datový rozvod (za dveře bytu)

 • zvonkové tablo

 • zvonky

 • interiérové prvky

  • tlačítka zvonků mosazná

Výtah

 • lanový výtah s horní strojovnou

  • druh výtahu - osobní elektrický, lanový

  • nosnost - 450 kg / 5 osob

  • rychlost - 1 m/s

  • počet stanic - 6 – neprůchozí

  • řízení - mikroprocesorové řízení – samoobslužné ovládání

  • napětí/proud - 400V/jmenovitý a záběrový In/Ia 9,5/14A

  • prostředí - normální, provozní teplota +5 až + 35°C

  • výtahová šachta -  ocelová konstrukce pravoúhlá, prosklená

 • vybraní výrobci hlavních komponent výtahu

  • výtahový stroj bez-převodový ZIEHL-ABEGG

  • kabinové a šachetní dveře SEMATIC nebo FERMATOR

  • bezpečnostní komponenty výrobce DYNATECH

  • řídící jednotka MEZ Vsetín

  • poziční systém, snímače, vážicí zařízení výrobce Micro-Epsilon

  • výtahová vodítka broušená přesná výrobce MONTEFERRO

 

Poznámka:

Výše uvedené standardy odpovídají přípravné fázi projektu. V průběhu projednáváni s dotčenými orgány a v průběhu dílčích výběrových řízení může dojít k dílčí změně dodavatele, výrobku, zařízení, případně technologického postupu.

 

bottom of page